Szanowni Rodzice!

Decyzją Rządu od dnia 19.04.2021r. wraca stacjonarna opieka w żłobkach i przedszkolach. W związku z powyższym przywracamy wcześniejsze godziny funkcjonowania placówki tj. od godz. 06:00 do godz. 17:00.
Serdecznie zapraszamy!

 

Wspólna sprawa szczytny cel
1% podatku
na Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS”KRS 0000386603


Szanowni Państwo, z dniem 30.04.2021r. mija termin  rozliczenia
PIT
ów rocznych za 2020r. dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą
o przekazanie
1% podatku na

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS”działające przy Szkołach Niepublicznych w Bielawie, ul. Wolności 105. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS” w Bielawie swoją działalność rozpoczęło w maju 2011r. Misją stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz rozwoju i promocji edukacji. Stowarzyszenie realizuje projekty związane z profilaktyką uzależnień połączone z całorocznym dożywianiem dzieci i młodzieży. Ponadto wspiera rozwój szkolnictwa między innymi poprzez:
doposażanie placówek szkolnych w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne;
pomoc materialną uczniom najuboższym;
realizację programu „Z przeszłości nauka”, w ramach którego uczniowie Szkół Niepublicznych często zagrożeni wykluczeniem społecznym, pochodzący z zaniedbanych środowisk i rodzin dysfunkcyjnych mają możliwość poznać historię, kulturę miast Polski i Europy; na przestrzeni ostatnich kilku lat w ramach programu zorganizowano wycieczki edukacyjne do Warszawy, Gdańska, Malborka i Torunia, Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia, Pragi, Poznania. W 2017 roku odbyła się kolejna realizacja projektu pn.„Szlakiem trójkąta turystycznego” a w ramach niej kilkudniowa wycieczka młodzieży do Kazimierza Dolnego Nałęczowa Puław. Działalność Stowarzyszenia w głównej mierze opiera się na pracy społecznej jej członków i sympatyków. Zwracamy się z prośbą do Państwa o wsparcie polegające na przekazaniu 1% podatku na Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS”.

 

Z poważaniem,

 

PREZES I CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo!

Od 29.03.2021r. do 18.04.2021r. działalność naszego przedszkola i żłobka zostaje częściowo ograniczona w związku z nowymi restrykcjami obowiązującymi od 25.03.2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r. informujemy, że dziecko może być przyjęte wyjątkowo do placówki jeżeli rodzic:

1) jest  zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizuje zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełni służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonuje działania ratownicze,
6) jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) jest zatrudniony w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
8) jest zatrudniony w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) jest zatrudniony w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) jest zatrudniony w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) jest zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Rozporządzenie z dnia 26 marca 2021r.

Wszystkie zajęcia dodatkowe zostają odwołane do dnia 09.04.2021r.
O kolejnych decyzjach będziecie Państwo informowani na bieżąco. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy dużo zdrowia.

Zachęcamy Państwa do przekazania swojego 1% podatku na Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ANANAS” działające przy Szkołach Niepublicznych w Bielawie:

KRS 0000386603

Nr konta 86 1090 2284 0000 0001 1700 4465

Szanowni Państwo❤❤❤
jak co roku Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Smolcu jest organizatorem Sztabu WOŚP o numerze 5089.
Co roku staramy się razem z Państwem i mieszkańcami Smolca wesprzeć finansowo Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
29 Finał jest wyjątkowy z powodu pandemii. Zachowując środki ostrożności 10 stycznia wyruszy 30 wolontariuszy na ulice Smolca i okolic.
Liczymy na Państwa hojność tego dnia. Mamy również ułatwienie w postaci e- skarbony naszego sztabu. Wystarczy wejść w link
i zasilić konto naszego sztabu on line.❤
W dniach 15 grudnia 2020 – 10 stycznia 2021 w przedszkolu Europejska Akademia Dziecka w Dzierżoniowie przy ul. Szkolnej 14  wystawiona jest również skarbonka stacjonarna. Zapraszamy do jej zasilania. ❤
O atrakcjach 10 stycznia będziemy informować na bieżąco.
Siema
Daria Michalska
szef sztabu WOŚP
5089 w Smolcu

Godziny pracy placówki


W okresie jesiennym placówka będzie czynna w godzinach od 6:00 do 17:00
(obowiązuje do odwołania)

Szanowni Rodzice!


W chwili obecnej trwają zapisy do naszego przedszkola i żłobka. Zapisując dwoje dzieci do naszej placówki obowiązuje rabat – 10% na każde dziecko.
Mamo, Tato! postaw na dobrą edukację swojego dziecka.