Bal Karnawałowy w przedszkolu 2019

Nadszedł Nowy Rok, a wraz z nim wyczekiwany przez wszystkich Karnawał. Zapusty – dawna nazwa karnawału – są okresem zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Ten wyjątkowy czas łączy w sobie tradycje polską i włoską. Tę drugą przywiozła do Polski zapewne królowa Bona, wprowadzając bale maskowe i kostiumowe.
W Przedszkolu Językowym Europejska Akademia Dziecka w Dzierżoniowie coroczny Bal Karnawałowy miał miejsce 11 stycznia 2019r. Jest to wielkie i bardzo wyczekiwane przez dzieci wydarzenie. Przedszkolaki szykują przeróżne przebrania z okazji balu. Na tegorocznym karnawale można było spotkać: przepiękne biedroneczki, dzielnych policjantów, odważnych strażaków i wiele innych postaci. Każde dziecko prezentowało swoje wyjątkowe przebranie w pokazie kostiumów. Następnie przystąpiliśmy do balu. Tańcom w parach, w kółku oraz tańcom hulańcom nie było końca. Dzieci z uśmiechem na ustach wyginały swoje ciałka w rytm muzyki. Dodatkową atrakcją była zabawa z kolorową chustą animacyjną.
Po hucznej zabawie przyszedł czas na słodki poczęstunek. Dzieci zajadały pyszne ciasta i ciasteczka oraz piły przepyszne soki owocowe. I w ten oto sposób nasz Bal Karnawałowy dobiegł końca, jednakże nie był to koniec zabawy w tym dniu. Już z niecierpliwością czekamy na kolejny karnawał.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” lub Przedszkolem Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami np.:
  – osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  – Urzędom np. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.