Kwiecień

8Kwi2019

5 kwietnia 2019r. rozstrzygnięto zorganizowany przez Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie – VIII Konkurs Wielkanocny na Wesołą Pisankę „Coś się święci!”.
Do najważniejszych celów konkursu należało rozbudzanie kreatywności dziecięcej, promowanie talentów, rozwijanie zainteresowań twórczych oraz rozwijanie wyobraźni dziecięcej.
Do konkursu przystąpiło 25 uczestników z ośmiu przedszkoli, które zmagały się w kategorii
na najciekawszą „wesołą pisankę”.
Przyznano następujące miejsca:

I miejsce Zuzanna Zarzycka – Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Pieszycach

II miejsce Benjamin Kretschmann – Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka”
w Dzierżoniowie

III miejsce Szymon Stępień – Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka” w Świdnicy

oraz wyróżnienia:
– Helena Lencewicz – Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka” w Świdnicy,
– Jagoda Bartosik – Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie,
– Roman Wisłowski – Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie,
– Aurelia Wiśniewska – Przedszkole Publiczne „Na akacjowym wzgórzu” w Łagiewnikach,
– Hanna Makarska – Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Pieszycach,
– Natalia Piasecka – Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Pieszycach,
– Aleksandra Toboła – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej,
– Julia Malinowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej,
– Jakub Rajski – Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie,
– Antonina Kołat – Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a dodatkowo miejscom nagrodzonym i wyróżnionym przyznano nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za nadesłane prace i zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie za rok.


Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” lub Przedszkolem Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami np.:
  – osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  – Urzędom np. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.