O nas

SZKOŁA PODSTAWOWA
BUSINESS PRIMARY SCHOOL

 

PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE
„EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA”

 

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK
„AKADEMIA MALUSZKA”

 

“Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”
Robert Fulghum

Akademia Języka Angielskiego wykorzystuje do nauki języka angielskiego metodę Helen Doron Early English – wyjątkową, prostą i naturalną metodą nauczania, odpowiednią dla każdego dziecka, bez względu na to, jaki jest jego język ojczysty. Wykorzystanie unikalnej umiejętności dziecka do przyswajania języka pozwala na uczenie do dziesięciu razy szybciej niż przeciętne kursy. Kursy mają formę przyjazną dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek.

Akademia Języka Miganego – dzieci słyszące uczą się migać, stąd język migany, a nie migowy; uczą się jednocześnie pokazywania nowych znaków i ćwiczą zapamiętywanie ich znaczenia, potrafią je odczytywać, muszą być na chwilę skupione, ćwiczą koordynację, synchronizację; mają przy tym wiele frajdy i chętnie pokazują znaki rodzicom.

Akademia Rytmiczno – Muzyczna zapewnia naukę gry na instrumentach, zajęcia rytmiczne, rytmiczno – muzyczne, naukę piosenek i śpiewu.

Akademia Sportu dzieci uczą się tańca, judo, pływać, jeździć n.a nartach zjazdowych i biegowych, grać w tenisa, biorą udział w zajęciach gimnastycznych, korekcyjno-rekreacyjnych, poznają różne dyscypliny sportowe.

Akademia Poprawnej Wymowy – zajęcia z panią logopedą, konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla dzieci i rodziców; każde dziecko jest diagnozowane przez psychologa i logopedę, część dzieci bierze udział w zajęciach grupowych, z częścią logopeda pracuje indywidualnie, za zgodą rodziców, którzy otrzymują od logopedy wskazówki do pracy z dzieckiem i informacje na temat jego postępów.

Akademia Rozwoju skupia różnorodne zajęcia specjalistyczne i ogólnorozwojowe, odbywa się zamiennie, w zależności od grupy, wg opracowanej wcześniej tematyki; w ramach tej Akademii mogą to być warcaby, zajęcia z ratownictwa medycznego, zajęcia komputerowe, zajęcia z ekologii, warsztaty ceramiczne, warsztaty twórczego myślenia, zajęcia matematyczne, zajęcia integracyjne i adaptacyjne.

Akademia Dyplomacji odbywa się codziennie; zajęcia z dyplomacji zawierają w swoim programie naukę zachowania się przy stole, na spacerze, w miejscach publicznych, w ruchliwych miejscach, savoir-vivre itp.) Chcemy, aby absolwenci naszego przedszkola wyróżniali się wśród rówieśników dobrymi manierami.

Akademia Teatralna – w ramach tej akademii organizowane są wyjścia do Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury na spektakle teatralne. Zapraszamy do przedszkola teatrzyki kukiełkowe. Organizowane są zabawy z pacynkami i kukiełkami. Przedszkolaki raz w roku wystawiają dla swoich najbliższych przedstawienie teatralne.

NASZE ATUTY:

 • grupy do 25 osób (w miarę możliwości)
 • czynne od 6:00-18:00
 • czynne 12 miesięcy w roku
 • położenie w centrum miasta
 • dysponujemy ładnym ogrodem usytuowanym z dala od ulicy, wyposażonym w nowe urządzenia
 • grodowe, których ciągle przybywa
 • bogata oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych w cenie czesnego
 • brak limitów przyjęć – każde dziecko znajdzie U nas swoje miejsce
 • koniec z wypełnianiem deklaracji przyjęcia w kwietniu – zapisy cały rok
 • zamieniamy talenty w mocne strony
 • działamy z myśląc Dziecku
 • jesteśmy po to, aby wspierać
PROGRAMY, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PRZEDSZKOLE:
MAMO, TATO! WOLĘ WODĘ – ŻYWIEC ZDRÓJ
PROGRAM ZDROWY PRZEDSZKOLAK ,,PIRAMIDA ŻYWIENIA  PRZEDSZKOLAKA”
KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
CALA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” lub Przedszkolem Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami np.:
  – osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  – Urzędom np. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.