Polly the Collie

Znaczenie edukacji przedszkolnej i „Polly the Collie”

Edukacja przedszkolna jest kluczowa, gdyż:

 • Nauka we wczesnym wieku wywiera ogromny wpływ na rozwój dziecka, jak też na tworzenie się połączeń mózgowych.
 • Żeby zapewnić dziecku lepszy start i powodzenie w przyszłości niezbędne jest, by początki nauki były pozytywnym przeżyciem.
 • Aby umożliwić dzieciom jak najszybszy rozwój, należy zadbać o zaspokojenie ich fizycznych i rozwojowych potrzeb w bezpiecznym, pełnym szacunku i stymulującym otoczeniu.

Wprowadzenie do nauki języka poprzez muzykę, piosenki, taniec i ruch Polly the Collie to radosny i rozśpiewany pierwszy kontakt z językiem angielskim. Dzieci zapoznają się z różnymi stylami muzycznymi, takimi jak rap lub jazz. Do każdej piosenki opracowana została specjalna choreografia, która umożliwia dzieciom pełniejsze zrozumienie jej treści i zapewnia świetną zabawę podczas każdego jej wykonania.

Nauka języka angielskiego poprzez muzykę i piosenki

 • Polly the Collie to wyjątkowo skuteczna metoda nauczania języka angielskiego poprzez intensywny kontakt z muzyką.
 • Dzieci uczą się, śpiewają, powtarzają, recytują, bawią się i grają w gry w oparciu o 14 specjalnie dla tego kursu napisanych piosenek w języku angielskim.
 • Aranżacje muzyczne piosenek są wesołe, w różnorodnych stylach i tempach, a teksty są tak napisane, że podobają się przedszkolakom.
 • Opierając się na najnowszych badaniach nad przyswajaniem wiedzy przez mózg dziecka, na całym świecie wiodący pedagodzy wprowadzają muzykę do programów nauczania jako narzędzie do przekazywania wiedzy.

Angielski z Polly to coś więcej niż kurs języka

 • Piosenki i ćwiczenia z Polly the Collie umożliwiają naukę angielskiego poprzez wypowiedzi ustne, ruch i stymulację wizualną. Zapewnia to zaangażowanie obydwu półkul mózgowych w proces nauczania, co dodatnio wpływa na przyswajanie wiedzy, również z innych dziedzin.
 • A najważniejsze jest to, że dzieci naprawdę dobrze się bawią przy piosenkach, opowiadaniach i zabawach z Polly the Collie, co w dużej części sprawia, że nauka z Polly jest tak efektywna.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” lub Przedszkolem Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami np.:
  – osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  – Urzędom np. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.