3 lata

Rozwój fizyczny

Ruch

Maluch skończył dwa lata i pełen wigoru wkracza w trzeci rok życia. Co potrafi robić?

Bardzo wiele! Już na pewno wcześniej umiał układać klocki, dopasowywać do siebie odpowiednie kształty i pić z kubeczka nie wylewają na siebie całej zawartości. Umie również rzucić piłką znad głowy. A czego możesz się spodziewać teraz? Maluch powinien już opanować sztukę biegania i nie przewracać się tak często. Opanował również bardziej precyzyjne ruchy.

Mniej więcej w połowie trzeciego roku życia (tak około 30 miesiąca) maluch będzie potrafił stać na jednej nodze bez trzymanki i możesz już mu kupić puzzle, ponieważ będzie już umiał dopasować do siebie porozrzucane części układanki.

Sen

Maluch śpi dobrze i tak jak w poprzednim etapie rozwoju, najtrudniejszym momentem jest ułożenie dziecka do snu. Cały proces zasypiania przedłużają rytuały jakie ustanowiło dziecko i które mogą wyprowadzić z równowagi najspokojniejszego z rodziców.

Jedzenie

Po okresie buntu i grymaszenia oraz rytuałów (które dotyczą wszystkich dziedzin życia malucha) dziecko zaczyna chętnie jeść samodzielnie, pić z kubeczka i posługiwać się łyżeczką.

Czynności fizjologiczne

Trzylatek (mniej więcej w połowie trzeciego roku życia) powinien już informować rodziców, że chce mu się siusiu czy kupę i już nie powinien moczyć się w nocy. W tym wieku dziecko może już wyrażać chęć odosobnienia się w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych. Są to dowody tego, że dziecko zaczyna uczyć się wstydu.

Rozwój intelektualny

Emocje

W związku z tym, że w pierwszej połowie trzeciego roku życia dziecko cały czas przechodzi okres buntu a napięcia jakie przeżywa są bardzo silne, mogą pojawić się nowe sposoby ich rozładowywania, w tym ataki histerii, podczas których dziecko rzuca się na ziemię, kopie i bije na oślep. Poza tym, objawem złości może być masturbacja, niszczenie przedmiotów, ataki wściekłości, jąkanie się. Dopiero w drugiej połowie trzeciego roku życia powraca harmonia i maluch staje się życzliwy i przyjemny.

Rozwój mowy

Po okresie buntu, pełnego negacji, wymuszania i awantur następuje u dziecka okres bardzo pozytywnego nastawienia do świata i jest to związane z odkrywaniem przez dziecko własnego ja i własnej odrębności. W związku z tym, u dziecka, w drugiej połowie trzeciego roku życia w bardzo gwałtowny sposób zaczyna rozwijać się mowa. Dziecko zaczyna odkrywać, że dzięki językowi o wiele łatwiej jest mu komunikować się ze światem. Maluch uwielbia wszelkie zabawy językiem (wierszyki, rymowanki, wyrazy dźwiękonaśladowcze). Zaczyna się również okres ciągłych pytań i rozmów na wszelkie tematy.

Rozwój społeczny

Kolejne miesiące buntu

Pierwsze miesiące trzeciego roku życia jest to kontynuacja „buntu dwulatka”. Bunt ten może przybierać bardzo nasilone formy i przejawiać się tym, że wszystko ma być zrobione tak jak życzy sobie tego dziecko, w tym czynności związane z ubieraniem, jedzeniem, wychodzenie na spacer czy kładzeniem się spać. Natomiast każde odejście od ustalonych przez niego reguł zazwyczaj kończy się buntem i nieziemską awanturą. Ponadto, dwuipółlatek nie potrafi dokonywać wyborów i jeśli spotka się z taką sytuacją, najprawdopodobniej skończy się to grymaszeniem lub atakiem złości. Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest zdecydowana postawa rodzica, który sam postanowi co ma dziecko zjeść czy w co się ubrać.

Odkrywanie samego siebie

Mały dyktator łagodnieje zbliżając się do połowy trzeciego roku życia. Mając 2,5 roku zaczyna być pogodny i posłuszny. Jest to związane między innymi z tym, że maluch zaczyna odkrywać samego siebie i własne „ja”. Dziecko przestaje mówić o sobie w formie: „Kasia chce pić” i zastępuje to „Ja chcę pić”.

Pozytywną konsekwencją samoświadomości jest również to, że maluch rezygnuje ze wszelkich rytuałów, którymi się otoczył, rezygnuje z negacji wszystkiego co zaproponuje dorosły, rezygnuje z wymuszania wszystkiego krzykiem i awanturą. Na miejsce buntowniczego zachowania wchodzi bardzo przyjazny stosunek do dorosłych.

Rada dla rodziców

Czas rytuałów jest naturalnym etapem rozwoju dziecka. Poza tym dają one dziecku poczucie bezpieczeństwa. Dlatego nie walcz z dziecięcymi rytuałami. Po pewnym czasie same miną.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” lub Przedszkolem Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami np.:
  – osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  – Urzędom np. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.