Plan Akademii

GRUPA CYTRYNKI
DODATKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

     

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia dydaktyczne
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia plastyczne
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia matematyczne
9:00 – 9:20
AKADEMIA POPRAWNEJ WYMOWY: logopedia
9:00 – 9:30
AKADEMIA SPORTU: zajęcia dydaktyczne
9:30 – 9:50
RELIGIA
9:30 – 9:50
AKADEMIA SPORTU: piłka nożna
  9:50 – 10:10
AKADEMIA SPORTU: joga
9:40 – 10:00
AKADEMIA SPORTU:
taniec towarzyski
10:30 – 11:00
AKADEMIA ROZWOJU:
zajęcia z tablicą interaktywną
10:30 – 11:00
AKADEMIA RYTMICZNO – MUZYCZNA:
rytmika
10:30 – 10:50
AKADEMIA RYTMICZNO – MUZYCZNA
muzyka, śpiew
10:45 – 11:00
AKADEMIA SPORTU: gimnastyka
10:45 – 11:00
AKADEMIA SPORTU: gimnastyka
11:00 – 11:30
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
  11:45 – 12:15
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
11:00 – 11:30
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
11:30 – 12:00
AKADEMIA TEATRALNA
12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
bajkoterapia
12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
bajkoterapia
12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
bajkoterapia
12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
muzykoterapia
12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
muzykoterapia
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające
14:00 – 14:15
zajęcia wyciaszające
i rozluźniające
14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające
14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające
14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające

 

GRUPA JABŁUSZKA
DODATKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia dydaktyczne
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia plastyczne
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU:
zajęcia matematyczne
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU:
zajęcia dydaktyczne
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia dydaktyczne
9:50 – 10:10
RELIGIA
9:50 – 10:10
AKADEMIA SPORTU: piłka nożna
10:00 – 10:30
AKADEMIA SPORTU: judo
9:30 – 9:50
AKADEMIA SPORTU: joga
10:00 – 10:20
AKADEMIA SPORTU:
taniec towarzyski
10:30 – 11:00
AKADEMIA RYTMICZNO – MUZYCZNA: rytmika
11:00 – 11:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia z tablicą interaktywną
10:50 – 11:10
AKADEMIA RYTMICZNO – MUZYCZNA: zajęcia muzyczne
10:00 – 10:30
AKADEMIA POPRAWNEJ WYMOWY: logopedia
11:00 – 11:15
AKADEMIA SPORTU: gimnastyka
11:30 – 12:00
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
11:30 – 11:45
AKADEMIA SPORTU: gimnastyka
12:15 – 12:45
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
11:30 – 12:00
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
11:30 – 12:00
AKADEMIA TEATRALNA

12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
bajkoterapia

12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
bajkoterapia

12:45 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
bajkoterapia

12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
muzykoterapia

12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
muzykoterapia

13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku

13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku

13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku

13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku

13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku

14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające

14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające

14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające

14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające

14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające

 

GRUPA MORELKI
DODATKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia dydaktyczne
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia plastyczne
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia matematyczne
9:15 – 10:00
AKADEMIA POPRAWNEJ WYMOWY: logopedia
9:00 – 9:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia dydaktyczne
10:10 – 10:30
RELIGIA
10:10 – 10:30
AKADEMIA SPORTU: piłka nożna
  10:10 – 10:30
AKADEMIA SPORTU: joga
10:20 – 10:40
AKADEMIA SPORTU: taniec towarzyski
10:30 – 11:00
AKADEMIA RYTMICZNO – MUZYCZNA: rytmika
  10:30 – 11:00
AKADEMIA SPORTU: judo
10:45 – 11:30
AKADEMIA ROZWOJU: zajęcia dydaktyczne
11:15 – 11:30
AKADEMIA SPORTU: gimnastyka
12:00 – 12:30
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
11:45 – 12:00
AKADEMIA SPORTU: gimnastyka
12:30 – 12:45
AKADEMIA ROZWOJU: bajkoterapia
12:00 – 12:30
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
11:30 – 12:00
AKADEMIA TEATRALNA
12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
bajkoterapia
12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
bajkoterapia
12:45 – 13:15
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
muzykoterapia
12:40 – 12:55
AKADEMIA ROZWOJU:
muzykoterapia
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
13:00 – 13:45
AKADEMIA DYPLOMACJI:
Savoir Vivre podczas posiłku
14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające
14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające
14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające
14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające
14:00 – 14:15
zajęcia wyciszające
i rozluźniające

 

Dzieci spożywają posiłki przy akompaniamencie muzyki poważnej, natomiast podczas zabawy włączamy piosenki w języku angielskim związane z programem Helen Doron 🙂
 
AKADEMIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO wykorzystuje do nauki języka angielskiego metodę Helen Doron Early English – wyjątkową, prostą i naturalną metodą nauczania, odpowiednią dla każdego dziecka, bez względu na to, jaki jest jego język ojczysty. Wykorzystanie unikalnej umiejętności dziecka do przyswajania języka pozwala na uczenie do dziesięciu razy szybciej niż przeciętne kursy. Kursy mają formę przyjazną dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek.

AKADEMIA JĘZYKA MIGANEGO – dzieci słyszące uczą się migać, stąd język migany, a nie migowy; uczą się jednocześnie pokazywania nowych znaków i ćwiczą zapamiętywanie ich znaczenia, potrafią je odczytywać, muszą być na chwilę skupione, ćwiczą koordynację, synchronizację; mają przy tym wiele frajdy i chętnie pokazują znaki rodzicom.

AKADEMIA RYTMICZNO – MUZYCZNA zapewnia naukę gry na instrumentach, zajęcia rytmiczne, rytmiczno – muzyczne, naukę piosenek i śpiewu.

AKADEMIA SPORTU dzieci uczą się tańca, judo, pływać, jeździć n.a nartach zjazdowych i biegowych, grać w tenisa, biorą udział w zajęciach gimnastycznych, korekcyjno-rekreacyjnych, poznają różne dyscypliny
sportowe.

AKADEMIA POPRAWNEJ WYMOWY – zajęcia z panią logopedą, konsultacje pedagogiczno-psychologiczne dla dzieci i rodziców; każde dziecko jest diagnozowane przez psychologa i logopedę,
część dzieci bierze udział w zajęciach grupowych, z częścią logopeda pracuje indywidualnie, za zgodą rodziców, którzy otrzymują od logopedy wskazówki do pracy z dzieckiem i informacje na temat jego postępów.

AKADEMIA ROZWOJU skupia różnorodne zajęcia specjalistyczne i ogólnorozwojowe, odbywa się zamiennie, w zależności od grupy, wg opracowanej wcześniej tematyki; w ramach tej Akademii mogą to być warcaby, zajęcia z ratownictwa medycznego, zajęcia komputerowe, zajęcia z ekologii, warsztaty ceramiczne, warsztaty twórczego myślenia, zajęcia matematyczne, zajęcia integracyjne i adaptacyjne.

AKADEMIA DYPLOMACJI odbywa się codziennie; zajęcia z dyplomacji zawierają w swoim programie naukę zachowania się przy stole, na spacerze, w miejscach publicznych, w ruchliwych miejscach, savoir-vivre itp.) Chcemy, aby absolwenci naszego przedszkola wyróżniali się wśród rówieśników dobrymi manierami. Akademia Teatralna – w ramach tej akademii organizowane są wyjścia do Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury na spektakle teatralne. Zapraszamy do przedszkola teatrzyki kukiełkowe. Organizowane są zabawy z pacynkami i kukiełkami. Przedszkolaki raz w roku wystawiają dla swoich najbliższych przedstawienie teatralne.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka” oraz Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” mieszczące się przy ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie.
 2. Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” i Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 83 40 004, e-mail: przedszkoledzierzoniow@op.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Niepublicznego Żłobka „Akademia Maluszka” oraz Przedszkola Językowego „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
 7. Pani/Pani ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zebrane dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczone od momentu wygaśnięcia umowy z Niepublicznym Żłobkiem „Akademia Maluszka” lub Przedszkolem Językowym „Europejska Akademia Dziecka” w Dzierżoniowie.
 9. Inspektor Danych osobowych może przekazać dane osobowe organom uprawnionym zgodnie z odrębnymi przepisami np.:
  – osobom upoważnionym, tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym którym Inspektor Danych Osobowych zlecił czynności wymagające przetwarzania danych, tj. pracownikom realizującym zajęcia dodatkowe dla dzieci.
  – Urzędom np. Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe realizowanie świadczenia usług w żłobku i świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej, papierowej oraz ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.