Opłaty

Opłaty za szkołę podstawową, przedszkole i żłobek wpłacamy do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na nr konta:
 
Bank Spółdzielczy Oddział w Dzierżoniowie
34 95270007 0031 0154 2000 0001
(Należy wpisać imię i nazwisko dziecka).
 
 
Wyszczególnienie kosztów związanych z przyjęciem dziecka do poszczególnych placówek:
 
     SZKOŁA PODSTAWOWA
     BUSINESS PRIMARY SCHOOL
     ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów
 
1. Czesne - nauka bezpłatna!
2. Opłata wpisowa - 500 zł (promocja!!! 250 zł!!!)
2. Wyżywienie - 8,50 zł / obiad
 
 
     PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE
     Europejska Akademia Dziecka

     ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów
 
1. Czesne - 250 zł miesięcznie
2. Opłata wpisowa - 150 zł
3. Język angielski metodą Helen Doron (3 x w tygodniu) - 120 zł miesięcznie
4. Wyżywienie (4 posiłki dziennie) - 185 zł miesięcznie
 
 
     NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK
     Akademia Maluszka

     ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów
 
DLA DZIECI MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA DZIERŻONIÓW:
 
1. Czesne - 378 zł miesięcznie
2. Opłata wpisowa - 150 zł
3. Wyzywienie (4 posiłki dziennie) - 187 zł miesięcznie
 
DLA DZIECI MIESZKAJĄCYCH POZA OBSZAREM MIASTA DZIERŻONIÓW:
 
1. Czesne - 750 zł miesięcznie
2. Opłata wpisowa - 150 zł
3. Wyżywienie (4 posiłki dziennie) - 187 zł miesięcznie
 
DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU MALUCH + 2018
- 150 ZŁ MIESIĘCZNIE
OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2018
053658