Miło Nam poinformować, że nasze przedszkole wygrało konkurs na realizację projektu unijnego „Bo przedszkole uczy, bawi nas – dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka
w Dzierżoniowie”
,
który rusza 1 sierpnia 2020r. Projekt obejmie dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i potrwa dwa lata. W projekcie mogą wziąć udział dzieci z powiatu dzierżoniowskiego.

W ramach projektu z zajęć edukacyjnych i specjalistycznych skorzysta łącznie 50 dzieci, w tym 30 miejsc jest przygotowanych dla nowo przyjętych dzieci.

Uczestnictwo w projekcie pozwoli na obniżenie czesnego do 290,00 zł  do 31 sierpnia 2021r. 

Z projektu skorzystają nie tylko dzieci, ich rodzice, ale i nauczyciele przedszkola, którzy wezmą udział w licznych szkoleniach i warsztatach oraz studiach podyplomowych z logopedii i oligofrenopedagogiki.

W ramach realizacji projektu dzieci skorzystają z atrakcyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych i rozwojowych:

– zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne:

* kinezjologia edukacyjna, która wpływa na poprawę zdolności organizacyjnych, kształtowanie

umiejętności matematycznych, twórczego pisania i mówienia,

* edukacja polisensoryczna (wielozmysłowa) – uruchomienie u dzieci wszystkich zmysłów. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem sensorycznego domku lustrzanego,

* zajęcia logopedyczne – dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

– zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy:

* taniec, w tym elementy tańca towarzyskiego i nowoczesnego – rozwinięcie u dzieci koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawienie procesów pamięci, nauka koncentracji uwagi i wewnętrznej dyscypliny, wyrobienie umiejętności współpracy, poczucia estetyki i rozwój muzykalności,

* zajęcia judo/ zajęcia piłki nożnej – wprowadzenie dzieci w świat bezpieczeństwa, dyscypliny

i pozytywnej rywalizacji. Rozwinięcie wytrzymałości, siły, szybkości i zwinności. Zwiększenie odwagi, odporności, koncentracji, wytrwałości.

– zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy:

* warsztaty ,,ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” – mające na celu zwiększenie świadomości i wiedzy dzieci w zakresie zagadnień ekonomicznych, finansowych oraz z zakresu przedsiębiorczości.

* ,,Wkrótce zostanę uczniem – przygotowanie do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej”- poznanie technik nauki szybkiego czytania i zapamiętywania.

* język angielski metodą Helen Doron – nauka podstaw języka obcego, rozwijanie niezbędnych kompetencji językowych.

* dziecięca edukacja informacyjna na tabletach – właściwe zapoznanie dziecka z pożytecznymi aspektami multimediów jako niezbędny element nowoczesnej edukacji.

* szachy/ warcaby – rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie koncentracji, elementy myślenia abstrakcyjnego, uczenie gry fair-play.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez kadrę posiadającą niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w realizacji zajęć danego typu.

Poniżej znajdą Państwo regulamin i dokumenty rekrutacyjne:

Ogłoszenie o rozeznanie rynku

Zapraszamy do udziału w procedurze rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringu w przedszkolu Europejska Akademia Dziecka w Dzierżoniowie w ramach projektu „Bo przedszkole uczy, bawi nas – dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rozeznanie rynku służy zbadaniu ceny rynkowej. Uczestnictwo w procedurze rozeznania rynku nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w procedurze wyłonienia wykonawcy usługi.

  Miejsce oraz termin składania ofert:

  • Oferty winny być składane w siedzibie ul. Szkolna 14, 58-200 Dzierżoniów lub pod adresem mailowym: przedszkoledzierzoniow@op.pl
  • Termin składania ofert upływa: 24.08.2020r.
Rozeznanie rynku – catering-VIII.2020