Ramowy rozkład dnia

6.00 - 7.30 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań, praca indywidualna

7.30 - 8.00 Zabawy swobodne według własnych pomysłów, czynności w łazience przed śniadaniem.

8.00 - 8.30 Śniadanie.

8.30 - 9.00 Czynności higieniczne (mycie zębów). 

9.00 - 10.00 Zabawa ruchowa, śpiewanie piosenek oraz zajęcia według tematyki przewodniej.

10.00 - 10.30 Drugie śniadanie.

10.30 - 12.50 Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego, spacery, współtworzenie z dziećmi nowych sytuacji edukacyjnych sprzyjających poszerzaniu wiadomości i doświadczeń.

12.50 - 13.00 Czynności w łazience, przygotowanie do obiadu.

13.00 - 13.30 Obiad.

13.30 - 14.00 Czynności w łazience (mycie zębów).

14.00 - 14.20 Zajęcia wyciszające- słuchanie literatury dziecięcej, wierszy, bajek. Słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej.

14.20 - 14.50 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca korekcyjno - kompensacyjna, zabawy inspirowane przez dzieci bądź nauczyciela.

14.50 - 15.00 Czynności w łazience.

15.00 - 15.30 Podwieczorek.

15.30 - 18.00 Zabawy według pomysłów dzieci, zachęcanie do zabaw zespołowych. Praca indywidualna, wyrównawcza. Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego. Rozchodzenie się dzieci.

 

057847