OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informuje się, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych wychowanków przedszkola i żłobka jest Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka oraz Niepubliczny Żłobek Akademia Maluszka mieszczące się na ul. Szkolnej 14 w Dzierżoniowie. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem: przedszkoledzierzoniow@op.pl.  W/w dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w Statucie Przedszkola Językowego Europejska Akademia Dziecka oraz Niepublicznego Żłobka Akademia Maluszka w Dzierżoniowie.

Dane udostępniane będą uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Przedszkola Językowego Europejska Akademia Dziecka oraz Niepublicznego Żłobka Europejska Akademia Maluszka w Dzierżoniowie, dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych., ponadto ma Pani/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego . Przechowywane będą przez cały okres edukacji dziecka w naszej placówce.