Ramowy rozkład dnia

6.00 – 7.30 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań, praca indywidualna

7.30 – 8.00 –
Zabawy swobodne według własnych pomysłów, czynności w łazience przed śniadaniem.

8.00 – 8.30 –
Śniadanie.

8.30 – 9.00 –
Czynności higieniczne (mycie zębów).

9.00 – 10.00 –
Zabawa ruchowa, śpiewanie piosenek oraz zajęcia według tematyki przewodniej.

10.00 – 10.30 –
Drugie śniadanie.

10.30 – 12.50 – Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego, spacery, współtworzenie z dziećmi nowych sytuacji edukacyjnych sprzyjających poszerzaniu wiadomości i doświadczeń.

12.50 – 13.00 – Czynności w łazience, przygotowanie do obiadu.

13.00 – 13.30 – Obiad.

13.30 – 14.00 – Czynności w łazience (mycie zębów).

14.00 – 14.20 – Zajęcia wyciszające- słuchanie literatury dziecięcej, wierszy, bajek. Słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej.

14.20 – 14.50 – Zabawy w kącikach zainteresowań, praca korekcyjno – kompensacyjna, zabawy inspirowane przez dzieci bądź nauczyciela.

14.50 – 15.00 – Czynności w łazience.

15.00 – 15.30 – Podwieczorek.

15.30 – 17.30 – Zabawy według pomysłów dzieci, zachęcanie do zabaw zespołowych. Praca indywidualna, wyrównawcza. Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego. Rozchodzenie się dzieci.