Ramowy rozkład dnia

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań, praca indywidualna.

8.00-8.30 Zabawy swobodne według własnych pomysłów, czynności w łazience przed śniadaniem.

8.30-9.00 Śniadanie.

9.00-9.15 Czynności higieniczne (mycie zębów).

9.15-10.00 Zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek oraz zajęcia według tematyki przewodniej.

10.00-10.30 Czynności higieniczne przed śniadaniem, drugie śniadanie.

10.30-12.50 Zajęcia dodatkowe według harmonogramu tygodniowego, spacery, współtworzenie z dziećmi nowych sytuacji edukacyjnych sprzyjających poszerzaniu wiadomości i doświadczeń.

12.50-13.00 Czynności w łazience, przygotowanie do obiadu.

13.00-13.30 Obiad.

13.30-14.00 Czynności w łazience (mycie zębów).

14.00-14.20 Zajęcia wyciszające – słuchanie literatury dziecięcej oraz muzyki poważnej i relaksacyjnej.

14.20-14.50 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca korekcyjno-kompensacyjna, zabawy inspirowane przez dzieci bądź nauczyciela.

14.50-15.00 Czynności higieniczne przed podwieczorkiem.

15.00-15.30 Podwieczorek.

15.30-17.00 Zabawy według pomysłów dzieci, zachęcanie do zabaw zespołowych; praca indywidualna i wyrównawcza; zajęcia dodatkowe według harmonogramu tygodniowego; rozchodzenie się dzieci.