REKRUTACJA

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERŻONIOWIE
BUSINESS PRIMARY SCHOOL 
prowadzi nabór na rok szkolny 2022/2023
do klas:

I-III szkoły podstawowej ogólnodostępnej

Osoby zainteresowane zapraszamy do  kontaktu mailowego: przedszkoledzierzoniow@op.pl 
lub telefonicznie 74 834 00 04

 1. Limit uczniów w oddziałach klasowych 1-3 w Szkole Podstawowej Business Primary School wynosi 16 osób
 2. Zapisy uczniów są prowadzone do klasy 1 Szkoły Podstawowej
 3. Warunkiem rozpatrzenia przez dyrekcję wniosku o przyjęcie dziecka do klasy 1 SP jest spełnienie formalnych kryteriów naboru
 4. Pierwsze lata będą przygotowaniem do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacji zgodnie z założeniami programowymi szkoły
 5. O przyjęcie ubiegać się mogą dzieci, które w 2022 roku ukończą 6 lat, po spełnieniu jednego z dwóch warunków:

  • dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
  • dziecko podlegało odroczeniu od obowiązku szkolnego na podstawie posiadanej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej ogólnodostępnej:

 • Formularz zgłoszenia dziecka do szkoły
 • umowa ze szkołą
 • trzy zdjęcia dzieci w formacie zdjęć (format legitymacyjny)
 • kopia skróconego aktu urodzenia
 • zgoda na wykorzystywanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
 • bilans sześciolatka (w przypadku kandydatów do klas I)
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2021/2022 ( w przypadku kandydatów do klas od II wzwyż)
 • karta zdrowia (w przypadku kandydatów do klas od II wzwyż)
Przyjmujemy również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi!

Nasza szkoła proponuje nowoczesną metodę nauczania.
Zajęcia na poszczególnych przedmiotach prowadzone są na tabletach.

 

Mamo, Tato! Wybierz przyjazną i bezpieczną szkołę dla Twojego Dziecka!