REKRUTACJA

SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERŻONIOWIE
BUSINESS PRIMARY SCHOOL 
prowadzi nabór na rok szkolny 2021/2022
do klas:

I-III szkoły podstawowej ogólnodostępnej

 Nauka w szkole podstawowej jest bezpłatna! 

Osoby zainteresowane zapraszamy do  kontaktu mailowego: przedszkoledzierzoniow@op.pl 
lub telefonicznie 74 834 00 04

Komplet dokumentacji wymaganej przy przyjęciu kandydata do szkoły podstawowej ogólnodostępnej:

  • kwestionariusz zgłoszenia dziecka
  • umowa ze szkołą
  • trzy zdjęcia dzieci w formacie zdjęć (format legitymacyjny)
  • kopia skróconego aktu urodzenia
  • zgoda na wykorzystywanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych
  • dla kandydatów do klasy I: informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydaną przez przedszkole, a w przypadku dziecka 6-letniego, które nie korzysta w tym roku szkolnym z wychowania przedszkolnego: opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z przepisami prawa
  • bilans sześciolatka (w przypadku kandydatów do klas I)
  • oryginał świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2020/2021 ( w przypadku kandydatów do klas od II wzwyż)
  • karta zdrowia (w przypadku kandydatów do klas od II wzwyż)
 

Nasza szkoła proponuje nowoczesną metodę nauczania.
Zajęcia na poszczególnych przedmiotach prowadzone są na tabletach.

Mamo, Tato! Wybierz przyjazną i bezpieczną szkołę dla Twojego Dziecka!