Dokumenty rekturacyjne

Szanowni Państwo, poniżej dostępne są niezbędne dokumenty, które prosimy wypełnić celem rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego dla Państwa dziecka:

  1. Statut Przedszkola – Link
  2. Umowa o świadczeniu usług w przedszkolu – Link
  3. karta zgłoszenia dziecka – Link
  4. Deklaracja chęci przyjęcia – Link
  5. Historia zdrowia dziecka – Link